پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://www.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir/images/logo.gif http://www.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir فراخوان چاپ مقاله در مجله انگليسي زبان دانشگاه علوم پزشكي لرستان با عنوان #Herbal Medicines Journal # http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=58649&ctp_id=13&id=4066&sisOp=view2018-09-25 18:27:46برندگان مناقصه طبخ و توزيع غذا واحدهاي تابعه دانشگاهhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=57641&ctp_id=13&id=4032&sisOp=view2018-09-01 08:12:51اسامي برندگان مناقصه طبخ غذا، اياب وذهاب، تاسيسات واحدهاي تابعه دانشگاهhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=57518&ctp_id=13&id=4023&sisOp=view2018-08-27 02:41:59كنگره بين المللي تازه هاي سرطانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=57429&ctp_id=13&id=4014&sisOp=view2018-08-18 19:23:32دكتر ساكي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان، با حضور در استانداري لرستان از طريق برنامه ي سامد پاسخگوي سوالات و خواسته هاي عموم در حوزه ي سلامت خواهد بود.http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=57343&ctp_id=13&id=4009&sisOp=view2018-08-11 17:28:40جشنواره تجارب موفق بيمارستاني در مديريت منابع و مصارفhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=57076&ctp_id=13&id=4004&sisOp=view2018-08-06 09:40:33فهرست اسامي داوطلبين آزمون استخدامي مورخ 96/10/01 (رشته فوريت هاي پزشكي) جهت مراجعه به هسته گزينش http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56938&ctp_id=13&id=3995&sisOp=view2018-07-25 09:05:36مصاحبه عملي تخصصي كارشناسان و كاردان هاي فوريت هاي پزشكي آزمون 96/10/1http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56577&ctp_id=13&id=3978&sisOp=view2018-07-03 14:56:23ثبت نام بيمه تكميليhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56484&ctp_id=13&id=3976&sisOp=view2018-06-30 12:39:32ثبت نام و ارسال آثاربراي بيست و چهارمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56354&ctp_id=13&id=3973&sisOp=view2018-06-26 12:07:07افتتاح كتابخانه مجازي دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56219&ctp_id=13&id=3965&sisOp=view2018-06-19 08:34:35فهرست افراد واجد شرايط آزمون استخدامي 96/10/1 جهت معرفي به گزينشhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56165&ctp_id=13&id=3962&sisOp=view2018-06-13 15:42:48برندگان استعلام بهاء فضاي سبز و برج هاي نوري http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55479&ctp_id=13&id=3935&sisOp=view2018-05-14 07:28:18نتايج ارزيابي كيفي پيمانكارانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55207&ctp_id=13&id=3917&sisOp=view2018-04-29 12:24:28اعلام نفرات اول و دوم استعلام بهاء اياب و ذهاب شبكه سپيددشتhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54736&ctp_id=13&id=3894&sisOp=view2018-03-31 08:27:45فهرست اسامي داوطلبان آزمون استخدامي سازمان سنجش مورخ 96/10/01 دعوت شده براي بررسي مداركhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54686&ctp_id=13&id=3893&sisOp=view2018-03-17 17:52:10نفرات برتر فروش خودرو پيكاب و فياتhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54674&ctp_id=13&id=3892&sisOp=view2018-03-17 11:32:59اسامي پذيرفته شدگاه آزمون بهورزي سال ۹۶http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54534&ctp_id=13&id=3884&sisOp=view2018-03-07 14:03:20پيام تبريك معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه به مديريت آمار و فناوري اطلاعات http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54475&ctp_id=13&id=3881&sisOp=view2018-03-06 07:00:03پي‍ام تبريك معاون‌تحقيقات و فناوري دانشگاه بخاطر كسب رتبه ۹ كشوري مركز تحقيقات داروهاي گياهي http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54391&ctp_id=13&id=3877&sisOp=view2018-02-28 16:52:25