پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://www.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir/images/logo.gif http://www.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir فراخوان ثبت نام متقاضيان تاسيس آموزشگاه بهداشت حرفه ايhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54078&ctp_id=13&id=3868&sisOp=view2018-02-17 14:29:49موفقيت دانشگاه علوم پزشكي در حوزه فناوري و پيام تبريك معاون محترم تحقيقاتhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53568&ctp_id=13&id=3854&sisOp=view2018-01-22 16:11:48اسامي پذيرفته شدگان اوليه آزمون بهورزي 96 جهت معرفي به مصاحبهhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53382&ctp_id=13&id=3847&sisOp=view2018-01-09 10:04:16نفرات اول استعلام بهاء فضاي سبز بيمارستان شهداي عشايرhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52607&ctp_id=13&id=3819&sisOp=view2017-12-12 10:53:32آغاز ثبت نام سفرفرهنگي ، علمي و تفريحي مالزيhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52557&ctp_id=13&id=3817&sisOp=view2017-12-10 06:45:58مجله انگليسي زبان Herbal Medicines Journalبه http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52198&ctp_id=13&id=3801&sisOp=view2017-11-25 10:44:41 آزمون استخدامي پيماني دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52146&ctp_id=13&id=3794&sisOp=view2017-11-22 00:47:48 برندگان مناقصه باشگاه سلامت ومشاوره نوجوانان و جوانانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52086&ctp_id=13&id=3789&sisOp=view2017-11-18 18:59:04فراخوان بيست و سومين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازيhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51961&ctp_id=13&id=3781&sisOp=view2017-11-11 17:34:44قابل توجه داوطلبان آزمون بهورزي 96http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51939&ctp_id=13&id=3778&sisOp=view2017-11-08 15:00:41نفرات اول پاركينگ و بوفه بيمارستان شهداي عشايرhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51877&ctp_id=13&id=3774&sisOp=view2017-11-06 10:33:39قابل توجه پذيرفته شدگان چند برابرظرفيت رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51853&ctp_id=13&id=3770&sisOp=view2017-11-05 08:11:30فراخوان پزشك عمومي بصورت قرارداديhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51781&ctp_id=13&id=3768&sisOp=view2017-10-31 12:25:56فراخوان دوم پسا دكتراhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51773&ctp_id=13&id=3766&sisOp=view2017-10-31 11:56:01فراخوان اعطاي گرنت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51410&ctp_id=13&id=3748&sisOp=view2017-10-21 20:23:29فراخوان شركت در دومين جشنواره تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51409&ctp_id=13&id=3747&sisOp=view2017-10-21 20:21:44فراخوان مرحله دوم جذب دستيار پژوهش http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51239&ctp_id=13&id=3731&sisOp=view2017-10-10 13:00:05اعلام اسامي 19 نفر پذيرفته آزمون استخدامي 95/8/21 http://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51228&ctp_id=13&id=3729&sisOp=view2017-10-10 11:20:39اعلام برندگان مناقصه تاسيسات بيمارستان هاي پلدختر،سپيددشت،ازناhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51140&ctp_id=13&id=3716&sisOp=view2017-10-03 16:08:25فراخوان شركت در دومين جشنواره تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://www.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51032&ctp_id=13&id=3704&sisOp=view2017-09-24 08:04:20