دوشنبه،11 اسفند 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • صدور مجوز نشريات
   عنوان خدمت : صدور مجوز نشريات
   فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت : 1-ارائه درخواست كتبي صدور مجوز نشريه به معاون دانشجويي فرهنگي
   2-ارجاع درخواست به مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
   3-بررسي درخواست در دبيرخانه كميته ناظر برنشريات
   4-تكميل و يا عدم تكميل مدارك و مستندات مورد نياز
   5-طرح در كميته ناظر بر نشريات
   6-موافقت يا عدم موافقت با صدور مجوز
   7-عودت مدارك به متقاضي جهت رفع نواقص وتسليم مجدد تقاضا به معاون دانشجويي فرهنگي
   8-صدور كتبي مجوز چاپ نشريه در صورت اخذ موافقت شورا
   9-اعلام كتبي مخالفت كميته به متقاضي ظرف مدت 10 روز و تسليم اعتراض كتبي به شوراي فرهنگي از سوي ذينفع
   10-اعلام نظر شوراي فرهنگي ظرف مدت 30 روز
   11-رفع نواقص موجود پس از اعلام نظر شوراي فرهنگي و تسليم مجدد تقاضا به معاون دانشجويي فرهنگي
   12-تشكيل كلاس آموزش روز نامه نگاري
   13-چاپ و انتشار نشريه
   مراجعه کننده باید بداند که : مطالعه ايين نامه نشريات دانشگاهي
   آدرس اینترنتی خدمت :
   مراحل انجام کار (در قالب فلوچارت) :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24484194 آخرین به روزرسانی: 11 اسفند 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.5826890468597 seconds.
memoryUsage : 8911Kb