دوشنبه،11 اسفند 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • صدور مجوز تشكيل تشكلات اسلامي
   عنوان خدمت : صدور مجوز تشكيل تشكلات اسلامي
   فرآیند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت : ارائه درخواست كتبي صدور مجوز تشكل به معاون دانشجويي فرهنگي
   ارجاع درخواست به مدير امور فرهنگي و فوق برنامه
   بررسي درخواست در دبيرخانه كميته ناظر تشكلها
   تكميل و يا عدم تكميل مدارك و مستندات مورد نياز
   طرح در كميته ناظر بر تشكلها
   موافقت يا عدم موافقت با صدور مجوز
   عودت مدارك به متقاضي جهت رفع نواقص وتسليم مجدد تقاضا به معاون دانشجويي فرهنگي
   صدور كتبي مجوز چاپ تشكلها در صورت اخذ موافقت شورا
   اعلام كتبي مخالفت كميته به متقاضي ظرف مدت 10 روز و تسليم اعتراض كتبي به شوراي فرهنگي از سوي ذينفع
   رفع نواقص موجود پس از اعلام نظر شوراي فرهنگي و تسليم مجدد تقاضا به معاون دانشجويي فرهنگي
   صدور مجوز پس از تشكيل كميته
   مراجعه کننده باید بداند که : اگاهي از ايين نامه تشكلها
   آدرس اینترنتی خدمت :
   مراحل انجام کار (در قالب فلوچارت) :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24484047 آخرین به روزرسانی: 11 اسفند 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.1232481002808 seconds.
memoryUsage : 8911Kb