دوشنبه،11 اسفند 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • لينك دانشگاه هاي ديگر
   نام دانشگاه
   نشاني اينترنتي
   دانشگاه اراك
   دانشگاه اروميه
   دانشگاه اصفهان
   دانشگاه ايلام
   دانشگاه تبريز
   دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
   دانشگاه تربيت معلم سبزوار
   دانشگاه جامع علمي - كاربردي
   دانشگاه تهران 
   دانشگاه شهيد بهشتي لرستان
   دانشگاه شهيد چمران اهواز
   دانشگاه شيراز
   دانشگاه صنعتي شريف
   دانشگاه صنعتي اصفهان
   دانشگاه گيلان
   دانشگاه صنعتيشيراز
   دانشگاه صنعتي گرگان
   دانشگاه محقق اردبيلي https://uma.ac.ir
   دانشگاه هنر
   دانشگاه يزد
    
    
    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24483945 آخرین به روزرسانی: 11 اسفند 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.3489201068878 seconds.
memoryUsage : 7555Kb