پنج شنبه،07 اسفند 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • واحدهاي سي اس آر ، رخشويخانه ،آراستن و پيراستن محوطه ، فضاي سبز و اجراي گلكاري فصلي و بي خطر ساز زباله بيمارستان چمران
   عنوان : واحدهاي سي اس آر ، رخشويخانه ،آراستن و پيراستن محوطه ، فضاي سبز و اجراي گلكاري فصلي و بي خطر ساز زباله بيمارستان چمران
   نوع :
   وضعیت برگزاری :
   واحد برگزار کننده دانشگاه
   توضیحات : شبكه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1973/98/111 مورخ 24/02/98 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي لرستان ؛ واگذاري بصورت حجمي واحدهاي سي اس آر ، رخشويخانه ،آراستن و پيراستن محوطه ، فضاي سبز و اجراي گلكاري فصلي و بي خطر ساز زباله بيمارستان چمران را به مدت يكسال با مشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق مناقصه واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد با توجه به متن آگهي وساير اسناد نسبت به شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند .
   مهلت دریافت اسناد :
   مبلغ ضمانت(ریال) :
   مهلت ارسال پاکات :
   تاریخ بازگشایی پیشنهادات :
    اسناد مناقصه
    
   اسناد 181.5  کيلوبايت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24461709 آخرین به روزرسانی: 07 اسفند 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.5831298828125 seconds.
memoryUsage : 5800Kb