شنبه،21 فروردين 1400 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • بخش تزريقات و پانسمان و ساير اقدامات درماني بيماران سرپايي
   عنوان : بخش تزريقات و پانسمان و ساير اقدامات درماني بيماران سرپايي
   نوع : مزایده
   وضعیت برگزاری : در حال برگزاری
   واحد برگزار کننده دانشگاه
   توضیحات : مركز آموزشي درماني شهداي عشايردر نظر داردبراساس مجوز شماره 333/98/111 مورخ 20/01/98 رياست محترم دانشگاه تصدي واحد تزريقات , پانسمان و ... خود را به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان و اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مزايده بدينوسيله دعوت بعمل مي آيد
   مهلت دریافت اسناد :
   مبلغ ضمانت(ریال) :
   مهلت ارسال پاکات :
   تاریخ بازگشایی پیشنهادات :
    اسناد مناقصه
    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24803531 آخرین به روزرسانی: 21 فروردين 1400

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.63202905654907 seconds.
memoryUsage : 5954Kb