شنبه،16 فروردين 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • استاندارد سازي آسانسور بيمارستان عسلي
   عنوان : استاندارد سازي آسانسور بيمارستان عسلي
   نوع : مناقصه
   وضعیت برگزاری : در حال برگزاری
   واحد برگزار کننده دانشگاه
   توضیحات : بيمارستان آموزشي درماني خيريه حاج كريم عسلي شهرستان خرم آباد در نظر داردبرابر مجوز شماره12548/97/111مورخ 20/8/97 معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع دانشگاه ،در نظر دارد جهت استاندارد سازي يك دستگاه آسانسور و عمليات اجرايي مورد نياز همراه با پاس نمودن كليه موارد قيد شده بيمارستان آموزشي درماني خيريه حاج كريم عسليرا با مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي از طريق استعلام بهاء ( مناقصه)به اشخاص صلاحيتدار واگذار نمايد ؛ لذا از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي و ساير اسناد ، نسبت به شركت در استعلام بهاء و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند.
   مهلت دریافت اسناد :
   مبلغ ضمانت(ریال) :
   مهلت ارسال پاکات :
   تاریخ بازگشایی پیشنهادات :
    اسناد مناقصه
    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 22510985 آخرین به روزرسانی: 16 فروردين 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.54521298408508 seconds.
memoryUsage : 7501Kb