شنبه،16 فروردين 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • بوفه بيمارستان چمران بروجرد
   عنوان : بوفه بيمارستان چمران بروجرد
   نوع : مزایده
   وضعیت برگزاری : در حال برگزاری
   واحد برگزار کننده دانشگاه
   توضیحات : شبكه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد با استناد به مجوز شماره 16620/97/111- 29/10/97 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي لرستان ، در نظر دارد ؛ محل بوفه بيمارستان چمران بروجرد را با مشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق برگزاري مزايده به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان واجد الشرايط دعوت مي گردد با توجه به متن آگهي و ساير اسناد و بازديد از محل و ساير جوانب نسبت به شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد خود در مهلت مقرر اقدام نمايند.
   مهلت دریافت اسناد :
   مبلغ ضمانت(ریال) :
   مهلت ارسال پاکات :
   تاریخ بازگشایی پیشنهادات :
    اسناد مناقصه
    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 22511001 آخرین به روزرسانی: 16 فروردين 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.83797287940979 seconds.
memoryUsage : 7500Kb