شنبه،21 فروردين 1400 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • تجديد مناقصه خدمات پرستاري
   عنوان : تجديد مناقصه خدمات پرستاري
   نوع : مناقصه
   وضعیت برگزاری : در حال برگزاری
   واحد برگزار کننده دانشگاه
   توضیحات : انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان با توجه به مجوز شماره .... مورخ .....در نظر دارد نسبت به واگذاري بخشي از امور مربوط به خدمات گروه پرستاري بيمارستان هاي تابعه خود در سطح استان لرستان به صورت حجمي( بر اساس نفر ساعت )از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد ؛ لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي و ساير اسناد ، نسبت به شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند .
   مهلت دریافت اسناد :
   مبلغ ضمانت(ریال) :
   مهلت ارسال پاکات :
   تاریخ بازگشایی پیشنهادات :
    اسناد مناقصه
    
   اسناد 555.58  کيلوبايت
   آگهي73.53  کيلوبايت
   دستورالعمل318.29  کيلوبايت
   پرستاري ۱201.82  کيلوبايت
   قرارداد گروه پرستاري175.22  کيلوبايت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24803253 آخرین به روزرسانی: 21 فروردين 1400

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.81855893135071 seconds.
memoryUsage : 5974Kb